Vizualizace kampusu Univerzity Hradec Králové

Kategorie: 
Vizualizace interiérů a exteriérů

Exteriérová vizualizace Budovy společné výuky a Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové jako součást bakalářské práce. Obě budovy vymodelovány dle výkresů, Budova společné výuky dle oskenovaných papírových výkresů a budovat FIM dle elektronických výkresů. Nebyl zde tlak na realističnost vizualizace ale na znázornění reálné situace (v roce 2009).