Webové aplikace

Webové aplikace

Umíme vytvořit také dvojrozměrné nebo trojrozměrné webové aplikace běžící na platformě WebGL. Zakázku na webovou aplikaci lze spojit se službami vizualizací nebo tvorbou 3D modelů a vzniknout tak mohou interaktivní vizualizace přístupné přes webové prohlížeče jako interaktivní náhledy interiérů staveb, navigační systémy budov nebo různé konfigurátory produktů např. sestav nábytku.

  • Vyvíjíme 2D i 3D webové aplikace, které běží na platformě WebGL
  • Pro vývoj využíváme nejmodernější technologie na poli 3D grafiky a webu, které dosahují velmi vysoké grafické úrovně
  • Využitelné pro interaktivní náhledy interiérů staveb, navigační systémy budov, konfigurátory produktů apod.
  • Velmi atraktivní a komplexní forma prezentace, hlavně architektonických projektů

Vzorový příklad

Webový konfigurátor

Konfigurátor nábytku dostupný přes webové prostředí. Konfigurátor využívá technologii WebGL a tudíž je kompatibilní pouze s prohlížeči, které tuto technologii podporují (Firefox, Chrome).

Aplikace má dva režimy a jednoduché ovládání. Prvním režimem je výběr jednotlivých dílů nábytku a možnost změny jejich materiálu. Pomocí Ctrl + Levé tlačítko myši lze vybrat více kusů najednou. Ve druhém režimu lze s nábytkem interagovat a tím otevírat skříňky a šuplíky. Doplněním těchto režimů by mohl být režim stavby, který by zajistil uživatelské sestavení jednotlivých kusů nábytku na míru.

Na zařízeních starších 5ti let nemusí konfigurátor fungovat zcela správně.


Webový konfigurátor