Navigační systém pro FIM UHK


Tento navigační systém byl vytvořen jako součást diplomové práce Navigace v prostorové scéně s podtitulem Systém pro navigaci v interiéru budovy, vypracované Bc. Markem Pěničkou. Vedoucím práce byl Ing. Bruno Ježek, Ph.D.